Stadsver(w)arming Reeshof

rechters
De uitspraak door het Gerechtshof (4 april jl.) inzake de ‘aansluitbijdrage’, aangespannen door drie bewoners in Eindhoven, biedt tevens mogelijkheden voor inwoners van de Reeshof. Middels een nader te vormen collectief van bewoners kunnen dan ook juridische stappen worden ondernomen ten aanzien van de omstreden ‘aansluitbijdrage’ zoals door Ennatuurlijk jarenlang onterecht in rekening gebracht.

De uitspraak van de rechter is tweeledig. Enerzijds stelt het Gerechtshof dat de aansluitbijdrage niet in het vastrecht versleuteld mag worden. Het vastrecht is immers een oneindig doorlopende kostenpost en daarmee niet bedoeld om een afbetaling over 30 jaar m.b.t. de aansluitkosten in weg te stoppen. De constructie zoals toegepast door Ennatuurlijk keurt het Gerechtshof dan ook af en stelt dat deze kosten niet in rekening mogen worden gebracht. Dit punt zou kunnen gelden voor iedereen in de Reeshof, zowel voor kopers, huurders als zelfbouwers. Daarnaast stelt het Gerechtshof dat in het specifieke geval van Eindhoven het drie ‘zelfbouwers’ (particuliere opdrachtgevers) betreft welke zelf en rechtstreeks afspraken hebben gemaakt met Essent Warmte om hun zelf te bouwen huis aan te sluiten op het warmtenet. In de offerte met een specificatie van de aansluiting op het warmtenet wordt nergens verdere uitleg gegeven aan een kostenpost waarbij nog eens 30 jaar een aansluitbijdrage betaald dient te worden. Dit laatste geldt zonder meer ook voor de ruim 120 zelfbouwers in Koolhoven (woningen gebouwd tussen 2006 en 2012).

Een dertigtal zelfbouwers in de wijk Koolhoven hebben zich reeds verenigd en zullen op korte termijn collectief juridische stappen tegen Ennatuurlijk gaan ondernemen. Hierover worden momenteel gesprekken gevoerd met een advocaat. Zeer waarschijnlijk zijn er nog vele zelfbouwers in de wijken Koolhoven, Witbrant en andere delen van de Reeshof welke zich nog niet hebben aangesloten bij deze groep. Bent u zelfbouwer meld u dan nu aan via het inschrijfformulier op deze pagina.